سوالات و مشکلات گل و گیاه خود را، با گیاه پزشکان ایران درخت در میان بگذارید

گیاهاتون دچار بیماری شدن ؟ شرایط نگهداری اونارو نمیدونید ؟ میخواین گیاهاتون رشد بهتری داشته باشن ؟

مشاوره آنلاین

پاسخگویی به سوالات مختلف گل و گیاهی

مشاوره 10 دقیقه ای
15 هزار تومان
پاسخگویی تخصصی به سوالات مختلف گل و گیاه و ارائه راهکار
 • گیاه پزشک
 • چت اینستاگرام یا whatsapp
 • ارسال عکس
مشاوره 20 دقیقه ای
25 هزار تومان
پاسخگویی تخصصی به سوالات مختلف گل و گیاه و ارائه راهکار
 • گیاه پزشک
 • چت اینستاگرام یا whatsapp
 • ارسال عکس
مشاوره 30 دقیقه ای
35 هزار تومان
پاسخگویی تخصصی به سوالات مختلف گل و گیاه و ارائه راهکار
 • گیاه پزشک
 • تماس تصویری اینستاگرام یا whatsapp
 • ارسال عکس یا فیلم

بازدید حضوری گیاهان آپارتمانی

بازدید حضوری، تعویض خاک و گلدان، کوددهی

بازدید 3 ساعته حضوری
550 هزار تومان
مشاوره حضوری ، تعویض خاک و گلدان ، کوددهی
 • باغبان مجرب
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
بازدید 5 ساعته حضوری
850 هزار تومان
مشاوره حضوری ، تعویض خاک و گلدان ، کوددهی
 • باغبان مجرب
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
بازدید 8 ساعته حضوری
1.250 میلیون تومان
مشاوره حضوری ، تعویض خاک و گلدان ، کوددهی
 • باغبان مجرب
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود

نگهداری دوره ای

مشاوره گل و گیاه، آبیاری، کوددهی، هرس، تعویض خاک و گلدان، مراقبت کلی

نگهداری دوره ای 1 ماهه
900 هزار تومان
مشاوره گل و گیاه، آبیاری، کوددهی، هرس، تعویض خاک و گلدان، مراقب کلی
 • باغبان مجرب
 • 2 بار بازدید در ماه
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
 • حداکثر زمان هر بازدید 3 ساعت
نگهداری دوره ای 3 ماهه
2.4 میلیون تومان
مشاوره گل و گیاه، آبیاری، کوددهی، هرس، تعویض خاک و گلدان، مراقب کلی
 • باغبان مجرب
 • 2 بار بازدید در ماه
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
 • حداکثر زمان هر بازدید 3 ساعت
نگهداری دوره ای 6 ماهه
4.6 میلیون تومان
مشاوره گل و گیاه، آبیاری، کوددهی، هرس، تعویض خاک و گلدان، مراقب کلی
 • باغبان مجرب
 • 2 بار بازدید در ماه
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
 • حداکثر زمان هر بازدید 3 ساعت
نگهداری دوره ای 12 ماهه
9 میلیون تومان
مشاوره گل و گیاه، آبیاری، کوددهی، هرس، تعویض خاک و گلدان، مراقب کلی
 • باغبان مجرب
 • 2 بار بازدید در ماه
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
 • حداکثر زمان هر بازدید 3 ساعت