مشاوره 10 دقیقه ای
15 هزار تومان
پاسخگویی تخصصی به سوالات مختلف گل و گیاه و ارائه راهکار
  • گیاه پزشک
  • چت اینستاگرام یا whatsapp
  • ارسال عکس
مشاوره 20 دقیقه ای
25 هزار تومان
پاسخگویی تخصصی به سوالات مختلف گل و گیاه و ارائه راهکار
  • گیاه پزشک
  • چت اینستاگرام یا whatsapp
  • ارسال عکس
مشاوره 30 دقیقه ای
35 هزار تومان
پاسخگویی تخصصی به سوالات مختلف گل و گیاه و ارائه راهکار
  • گیاه پزشک
  • تماس تصویری اینستاگرام یا whatsapp
  • ارسال عکس یا فیلم